III chorakda maxsus fanlardan o’tiladigan mavzular ro’yxati                                                                             YUKLAB OLISH

 

III chorakda Matematika, Algebra, Geometriya fanlaridan savollar ro’yxati                                                  YUKLAB OLISH

III chorakda Fizika fanlaridan savollar ro’yxati                                                                                                     YUKLAB OLISH

III chorakda Informatika fanlaridan savollar ro’yxati                                                                                          YUKLAB OLISH

III chorakda Matematika, Algebra, Geometriya fanlaridan (2-hafta uchun) savollar ro’yxati                    YUKLAB OLISH

III chorakda Matematika, Algebra, Geometriya fanlaridan (3-hafta uchun) savollar ro’yxati                    YUKLAB OLISH