Maktab matematika, fizika, axborot tex- nologiyalari va ingliz tili kabi asosiy fanlarni yetkazib berishga alohida e’tibor beradi.