Dastur o’quvchilarga markazlashgan ta’lim va o’qishni ta’kidlaydi va ba-  holashning umumiy shakllarini  qo’llaydi.